Jak na montáž terasy z WPC

Hlavní stránka  >  Montáž terasy

Co budeme potřebovat

Komponenty terasového systému

 • Terasová deska 147 x 28 x 2400 (4000)
 • Konstrukční hranol 50 x 30 x 2400 (4000)
 • Krycí lišta 58 x 5 2400 (4000)
 • Dvojitý klip 25 x 11 x 28
 • Jednoduchý klip 16 x 10 x 28

Potřebné nářadí

 • Pila (nejlépe s možností šikmého řezu)
 • Akumulátorová vrtačka
 • Vrtačka s příklepem
 • Vrták ø 8 mm
 • Vrták do betonu ø 6 mm
 • Vodováha
 • Svinovací metr
 • Hmoždinky ø 6 mm

Příprava podkladu

Terasový systém je určený pro montáž jak na připravený rovný betonový podklad, tak i na štěrkové lože osazené paticemi pro ukotvení montážních hranolů nebo jiný stabilní podklad, který zaručí kotvení a stabilitu položené konstrukce terasového systému. Podklad pro montážní konstrukci připravujeme se spádem 3-5 mm na 1 m, tím zajistíme dokonalé stékání vody z povrchu.

Montáž terasy z WPC

Pokládka nosné konstrukce

Konstrukční hranoly ukládáme na plocho, rovnoběžně s rozestupem 450 mm mezi středy. Nesmíme zapomenout na dilatační mezery 10 mm, a to jak mezi hranolem a stěnou, tak i mezi samotnými hranoly. Tyto mezery zároveň umožňují odtok vody zpod konstrukce.

Horní otvor v konstrukčním hranolu vrtáme vrtákem ø 8 mm, což nám umožní prostrčení šroubů a jejich utažení. Hranoly upevňujeme k podloží pomocí hmoždinek ø 6 mm. Doporučená délka hmoždinek je alespoň 40 mm.

Maximální rozteč kotvících šroubů je 400 mm.

Pokládka terasových desek

Terasové desky ukládáme kolmo na ležící konstrukční hranoly.

Pokládku začínáme přišroubováním jednostranných klipů na okraj nosné konstrukce samořeznými vruty.

Do nich poté zapasujeme první řadu terasových desek. (To platí, začínáme-li pokládku od zdi, nebo jiné svislé překážky. V případě pokládky zotevřeného prostoru pokládku začínáme i ukončujeme stejným způsobem – viz níže „montáž poslední desky“)

Následně použijeme dvojité klipy k zajištění první řady desek. Tyto klipy slouží rovněž k zapasování následující řady. Mezi klipy a nosníky nenecháváme žádnou vůli.

V případě potřeby podélného spojení terasových desek je nutné podložení obou spojovaných konců vlastním konstrukčním hranolem. Rovněž je nutné upevnit každou desku samostatně, přičemž musíme ve spoji ponechat dilatační mezeru min. 6 mm!

Montáž poslední desky provádíme bez použití klipu, a to přišroubováním desky pod úhlem přímo ke konstrukčnímu hranolu. Stejným způsobem začínáme v případě pokládky z otevřeného prostoru.

Pro ukončení systému můžeme použít krycí lištu, která je součástí tohoto systému. Řežeme ji pod úhlem 45°. Montáž krycí lišty na nekryté hrany sytému provedeme přišroubováním samořeznými vruty do konstrukčních hranolů. Rozteč šroubů by neměla přesáhnout 500 mm.


WPC prkna  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Copyright © 2014, TerrainEco, s.r.o.